3_1.jpg

Muzej “Ištvan Tir” (Türr Istvan Múzeum) je bazna institucija, osnovana 1937. godine, nakon dugog perioda pripreme i rada na sakupljanju predmeta. Ova ustanova je od gradskog,  regionalnog i državnog značaja, te kao takva ima mogućnosti sakupljanja i obrade etnološke, umetničke i istorijske građe, osim na teritoriji grada i u tri okruga, kao i na prostoru cele Mađarske. Primarni cilj i zadatak muzeja je zaštita kulturnih dobara koja pripadaju datom području, a nalaze se u muzejskom fondu od njegovog nastanka, kao i prikupljanje novih predmeta, njihova naučna obrada i prezentacija publici bajskog okruga, okruga Bačalmaš, okruga Janošhalom, županije Bač-Kiškun, te van granica županije. Kao institucija u Severnoj Bačkoj, te kao naučni i kulturni centar grada Baje, muzej pre svega igra ulogu u oblikovanju lokalnog naučnog i kulturnog života, te edukativne aktivnosti. Muzej je posvećena ustanova koja kao živa kulturna institucija grada igra zapaženu ulogu u kulturnom razvoju Baje. Muzej Muzej “Ištvan Tir” namerava da aktivno doprinese jačanju lokalpatriotizma i jačanju lokalnog identiteta. Kao osnovna institucija nacionalnosti, ima etnografsku i istorijsku zbirku državnoj značaja. Jedinstvena je “Spomen-kuća Eber” koja je otvorena za publiku kao zaostavština bajske umetničke porodice Eber iz 20. veka, takođe se ističe dobro očuvana kolekcija stvaralaštva Ištvana Nađa u stalnoj postavci istoimene galerije, zatim “Spomen-kuća Ferenc Miskolci”, “Sovina kula”, jedina bunjevačka etno kuća u Mađarskoj i raritetne kolekcije muzeja: zbirka oslikanih meta iz 19. veka, zanatske radionice etnografske kolekciji i jedinstvena kolekcija dunavskog  ribarstva koju je osnovao Ede Šoljmoš.  Muzej “Ištvan Tir” svoju misiju zasniva na međunarodno poznatim kolekcijama i osobenostima kao svojim pokretačkim snagama.