DRUGA RADIONICA ZA MLADE U MUZEJU NA TEMU ODEVANJA A ISTORICIZMA

– Saradnja Gradskog muzeja Subotica i  Hemijsko-tehnološke škole iz Subotice –

U okviru IPA projekat prekogranične saradnje Gradskog muzeja Subotica i Muzeja “Ištvan Tir” u Baji, pod nazivom Istoricizam u Bačkoj – saradnja u kulturi i promocija turizma u regiji (HUSRB/1903/33/0040), održana je modna radionica na temu rekonstrukcije modnih elemenata iz vremena istoricizma, 2. februara 2022. u Gradskom muzeju Subotica. Učestvovale su učenice III. razreda Hemijsko-tehnološke škole iz Subotice obrazovnog profila Modelar odeće. Radionicu su vodile prof. Kate Suknović i prof. Ane Žigmanov Vuković, eksperti za tekstil i krojenje i šivenje.
Učenice su na radionici odradile nekoliko faza izrade kostima: izrađivale su skice kostima, vadile krojeve sa krojnih listova iz časopisa “Die Modennwelt”, jednog od najpopularnijih modnih časopisa u srednjoj Evropi iz druge polovine 19. veka koje poseduje kolekcija Gradskog muzeja Subotica, te krojile delove za haljinu, koristeći materijale popularne u tom razdoblju, saten i čipku. Rezultat radionica rađenih u okviru ovog projekta biće izrada dva kostima koje će učenice prezentovati u narednom periodu.

Koordinator ovog dela projekta je bila Ljubica Vuković Dulić, viši kustos istoričar umetnosti.